T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
DİYARBAKIR HAVALİMANI

​​​​​​

Şehir Tarihçesi


Şehir Tarihçesi


      Diyarbakır ve çevresi tarih öncesi dönemlerden itibaren her devirde önemini korumuş, Anadolu ile Mezopotamya, Avrupa ile Asya arasında doğal bir geçiş yolu, bir köprü görevi yapmış bu nedenle de çeşitli uygarlıkların tarihi ve kültürel mirasını günümüze kadar taşımıştır.

     Tarih boyunca Amed, Amida, Kara-Amid, Diyar Bekr, Diyarbekir, Diyarbakır adlarını alan kent​ Güneydoğu Anadolu bölgesinin orta bölümünde, Mezopotamya`nın kuzey bölümünde yer almakta ve 13 ilçesi bulunmaktadır. Diyarbakır kentini 7.500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarihin her döneminde büyük uygarlıkların, kültürel ve ekonomik hareketlerin merkezi olarak kabul edilen Diyarbakır, birbirini izleyen 26 değişik uygarlığa beşiklik etmiştir. M.Ö. Hurrilerden başlayarak Osmanlılara kadar uzanan yoğun bir tarihi olan Diyarbakır`da yaşayanlar, dönemlerine ait izlerle kenti ölümsüzleştirmişlerdir. Bu eserlerin başında kuşbakışı bir kalkan balığını andıran biçimiyle kenti baştan başa kuşatan surlar gelir. Diyarbakır surları Dünyada eskilik bakımından ilk sıradadır. Ayrıca Ergani yakınlarındaki Çayönü Tepesi, Lice yakınlarındaki Birkleyn mağaraları Ve Eğil`deki Eğil Kalesi önemli tarihi miraslarıdır. 


T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü